Условия

Условия за използване на услугите на ПОЧИСТВАНЕ 13

 1. За да може всеки клиент да използва услугите, които са упоменати на сайта трябва да премине през следните стъпки и да се съобрази със следните условия:
 • да подаде заявка по телефона, на e-mail, Viber, WhatsApp или Messenger;
 • да получи потвърждение след офертата и да потвърди договорената цена;
 • да се уговори ден и час за изпълнение на поръчката.

Устната договорка е с тежестта на договор между страните.

 1. Отказ от заявена услуга и Неустойки
 • клиентът може да се откаже от договорената услуга най-късно до 18 часа преди уговорения час за изпълнение, в противен случай дължи неустойка за гориво, разкарване на екипа и пропуснати ползи;
 • всеки клиент трябва да знае, че устната договорка също е форма на договор.
Условия за ползване на услугите на ПОЧИСТВАНЕ 13

НЕУСТОЙКИ:

 • Отказ от услугата, при явяване на място на екип до 3-ма човека, с едно превозно средство – 350 лв.
 • Отказ от услугата,  при явяване на място на екип до 6 човека, с до две превозни средства – 600 лв.

Посочените цени са без ДДС.

 1. Задължения на страните

 • клиентът е длъжен да предостави достъп до обекта, за да може услугата да бъде извършена безпрепятствено, без неговата намеса и възпрепятстване на работния процес;
 • изпълнителят е длъжен на изпълни услугата, както е договорено между него и клиента.

Огледи

Физическият оглед на обект е платен. Стойността зависи от това дали е в града или в някое населено място в областта.

Стойността на огледа се възстановява в размер от 50% до 100% в зависимост от стойността на поръчката.

Нашите екипи са съставени от професионалисти, които се ориентират прекрасно по снимков материал изпратен от клиента и не е необходим оглед на място.

Поради високата заетост и епидемичната обстановка не е целесъобразно да се правят огледи на място, освен, ако това не се налага непременно.

Изискване за направата на валиден снимков материал

Снимките е желателно да бъдат направени в хоризонтално положение, от разстояние, от различни позиции, за да може да се добие максимално добра и реална представа за обстановката, видовете и количествата на отпадъка.

Call Now Button