Неустойки при поръчване на услугата

Неустойки при отказ от услуги

Защо се налагат неустойки при отказ от услуги?

Неустойки при отказ от услуги, защо? Всички сме хора, а това означава, че плановете ни понякога се променят. Въпреки това има нещо, което наричаме коректност и лоялност, това означава, че уважаваме себе си и труда хората около нас. Това трябва да ни кара да постъпваме коректно към партньорите.

На всеки от нас може да възникне неочакван ангажимент, който да наложи промяна в плановете. Въпреки това, нищо не пречи да бъде уведомен изпълнителя на поръчката предварително и навреме, за да не разкарва екип и оборудване напразно.

За некоректните клиенти…

Защо засягаме тази тема? Защото, както сигурно се досещате, има доста недобросъвестни клиенти, за които коректността и честта не означават нищо.

Дали ще ви е приятно, ако работите в сферата на услугите, някой да ви извика на адрес с екип и оборудване, след като предварително сте се разбрали за цена и сте договорили всичко, и когато се явите на обекта той или да не вдига телефона, или да каже, че не му е необходима услугата вече…Негово право е да го направи, но право на фирмата за услуги е да му поиска неустойка за пропуснати ползи. Не е трудно да се досетим, че няма безплатен обяд, докато екипите губят време при некоректен клиент пропускат възможността да работят при някой, който наистина има нужда от дадената услуга и ще заплати за това.

Не е изненадващо, че когато работници се явят на адрес за извършване на договорена услуга и клиентът реши да се откаже се дължат НЕУСТОЙКИ. Всеки трябва да знае, че законът защитава потребителите, но и изпълнителите.

Ако решите, че нямате нужда от услугата, или изникнат обстоятелства, заради които се налага да откажете екипа ПОЗВЪНЕТЕ на фирмата за почистване, откажете се навреме, преди да са направени разходи по изпълнение на ВАШАТА поръчка.

Напомняме отново какви са „Условията за използване на услугите на ПОЧИСТВАНЕ 13

Защо клиентите дължат неустойки при ненавременен отказ от услугите по почистване?
 1. За да може всеки клиент да използва услугите, които са упоменати на сайта трябва да премине през следните стъпки:
 • да подаде заявка по телефона, на e-mail, Viber, WhatsApp или Messenger;
 • да получи потвърждение след офертата и да потвърди договорената цена;
 • да се уговори ден и час за изпълнение на поръчката.

Устната договорка е с тежестта на договор между страните.

 1. Отказ от заявена услуга и Неустойки
 • клиентът може да се откаже от договорената услуга най-късно до 18 часа преди уговорения час за изпълнение, в противен случай дължи неустойка за гориво, разкарване на екипа и пропуснати ползи;
 • всеки клиент трябва да знае, че устната договорка също е форма на договор.

НЕУСТОЙКИ:

 • отказ от услугата, при явяване на място на екип до 3-ма човека, с едно превозно средство – 350 лв.
 • отказ от услугата,  при явяване на място на екип до 6 човека, с до две превозни средства – 600 лв.

Посочените цени са без ДДС.

 1. Задължения на страните
 • клиентът е длъжен да предостави достъп до обекта, за да може услугата да бъде извършена безпрепятствено, без неговата намеса и възпрепятстване на работния процес;
 • изпълнителят е длъжен на изпълни услугата, както е договорено между него и клиента.

Физическият оглед е платен. Стойността зависи от това дали е в града или в някое населено място в областта. Стойността на огледа се възстановява в размер от 50 до 100% в зависимост от стойността на поръчката.

Нашите екипи са съставени от квалифицирани професионалисти, които се ориентират прекрасно по снимков материал и не е необходим оглед на място.

Поради високата заетост и епидемичната обстановка не е целесъобразно да се правят огледи на място, освен, ако това не се налага непременно.

Изискване за направата на валиден снимков материал

Снимките е желателно да бъдат направени в хоризонтално положение, от разстояние, от различни позиции. Това ни позволява да се добие максимално добра и реална представа за обстановката, видовете и количествата на отпадъка.

1 thought on “Неустойки при отказ от услуги”

 1. Pingback: Изхвърляне на стари мебели в София - Евтино чистене 088 666 13 13

Comments are closed.

Call Now Button
Share via
Copy link
Powered by Social Snap